Sv. car Lazar - Vidovdan

Jedan od velikaša srpskih, koji su vladali carstvom srpskim posle cara Dušana. Po smrti cara Uroša Lazar bi krunisan od patrijarha Jefrema za cara srpskog. Slao izaslanstvo u Carigrad, sa monahom Isaijom da moli da se skine anatema sa naroda srpskog. Borio se protiv sile turske u nekoliko mahova. Najzad sukobi se na Kosovu polju 1389. godine 15. juna sa turskim carem Amuratom, gde bude posečen. Telo mu preneto i sahranjeno u njegovoj zadužbini Ravanici kod Ćuprije, a docnije preneto odatle u Ravanicu Sremsku, odakle je za vreme Drugog svetskog rata (1942. godine.) preneto u Beograd i položeno u Sabornu crkvu, gde je počivalo i pružalo utehe i iscelenje svima onima koji mu se molitvom obraćaju. Obnovio Hilandar i Gornjak; podigao Ravanicu i Lazaricu; bio ktitorom manastira ruskog Pantelejmona kao i mnogih drugih crkava i manastira.

Sada njegove svete mošti počivaju u manastiru Ravanici.


Proizvodi u toj kategoriji nisu pronađeni.