Srbljak

Srbljak je posebna vrsta minejskih zbornika koji se formirao najverovatnije u 15. veku. Sadrži originalna dela starog srpskog crkvenog pesništva — službe i žitija kanonizovanih Srba. Nema strogo utvrđeni sastav. Izbor tekstova koji čine pojedini Srbljak zavisi od želje naručioca pa ih je zbog toga nemoguće tipološki razvrstati.
Najstariji srbljak potiče iz poslednje četvrtine 15. veka (rukopis Pećke patrijaršije broj 78) i on sadrži samo službe arhiepiskopima Arseniju, Jevstatiju i Nikodimu kao i činove trebnika. Hilandarski rukopis broj 479 sastavljen je od više deloa koji su pisani od kraja 15. do treće četvrtine 16. veka. Sadrži službe kralju Milutinu od Danila Banjskog (sa sinaksarom), Georgiju Kratovcu od popa Peje, Petru Koriškom (koja je starija od Teodosijeve). Posle službi slede žitija Stefana Dečanskog od Grigorija Camblaka, Mučenije Georgija Kratovca od popa Peje, Žitije Petra Koriškog od Teodosija. Srbljak (1525) iz zbirke narodne biblioteke (rs. 18) sadrži isključivo službe i žitija srpskih svetitelja. Rukopis broj 91 Grujićeve zbirke (Muzej SPC, Beograd iz sredine 16. veka) sadrži žitija svetog Save, kralja Milutina, Stefana Dečanskog i sinaksar kneza Lazara kao i službe kralju Milutinu, Stefanu Dečanskom, knezu Lazaru, Slovo knezu Lazaru itd.


Proizvodi u toj kategoriji nisu pronađeni.